Login  |  Register

Najnovšie

e-vizitka zdarma

Oct 10, 2021 |
Svet sa mení. Dajte všetkým na internete vedieť o svojej firme a službách pomocou elektronickej vizitky. ... Read more

Detektoring na Slovensku, detektor kovov

Touto petíciou vyzývame k riešeniu nelegálneho vyhľadávania archeologických nálezov detektorom kovov na území Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva zakazuje vyhľadávanie archeologických predmetov detektorom kovov bez povolenia. To dáva priestor pre organizované skupiny, ktoré nenávratne poškodzujú archeologické dedičstvo.

Nie je tu žiadna možnosť pre nadšencov histórie, ktorí sa snažia archeologické nálezy zachrániť pred zničením, napríklad pred poľnohospodárskymi strojmi, pre slušných ľudí, ktorí chcú pomáhať slovenskej archeológii a aktívne spolupracovať s KPÚ. Chceme, aby bolo možné legálne hľadať mimo archeologických lokalít pre registrovaných detektoristov.

Registráciu a školenia by realizovali príslušné KPÚ. Registrovaní detektoristi by následne legálne hľadali mimo archeologických lokalít na základe povolenia od KPÚ. Každý nález by bol zdokumentovaný a o ďalšom postupe by rozhodoval archeológ KPÚ. Archeológovia by pre registrovaných detektoristov realizovali školenia o šetrnom zaobchádzaní s nálezom a o dokumentovaní dôležitých nálezových okolností a súvislostí.